Voorwaarden

Beschermde diersoorten

De meeste dieren mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten wordt beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterving bedreigde diersoorten. U kunt hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, tijgers, reptielen en schildpadden.

De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierproducten en planten is aan strikte regels gebonden. In Nederland stelt de Flora- en Faunawetgeving regels. In deze wet zijn de Europese Unie richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora ofwel de 'Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten').

Klik hier voor meer informatie

Volgens de Flora- en Faunawet is het kopen of verkopen van beschermde (inheemse of uitheemse) diersoorten en producten van beschermde diersoorten niet toegestaan. Het is dan ook niet toegestaan om beschermde diersoorten op Beesiez.nl aan te bieden of te vragen. Als u van plan bent om een dier of een dierproduct aan te schaffen, dan adviseren wij u om te controleren of het dier wettelijk wordt beschermd en of u een CITES-vergunning in bezit moet hebben.

Klik hier voor meer informatie over de Flora- en Faunawet


Malafide dierenhandel
Malafide dierenhandelaren, ook wel ‘broodfokkers’ in de volksmond, zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.
Het is niet toegestaan voor malafide dierenhandelaren om dieren aan te bieden via Beesiez.nl.